Med hjälp av Selkirk Tacky Towel så kan du förbättra ditt grepp, utan att byta ut det!